Prediktivt verktyg för Green Gaming

Mr Green presenterar ett nytt unikt verktyg som kommer att hjälpa spelare att hålla koll på sitt spelbeteende och upptäcka om det är på väg att leda till ett ohälsosamt spelande. Verktyget har tagits fram i samarbete med företaget Sustainable Interaction som är industriledande inom utveckling av verktyg för självhjälp inom online spel.

Det predektiva verktyget har utvecklats av ett team som består av psykologer, terapeuter, medieproducenter, designers och systemutvecklare, och kombinerar individuell information om spelarnas egna uppfattning om hur de spelar med data om deras faktiska spelbeteende. Information om hur spelarna själva uppfattar sitt spelbeteende samlas in med hjälp av ett kort självuppskattningstest.

Affärsprofessionalism är inte bara kunskap om kundens monetära värde. Det är också kunskap om riskabelt beteende. Utan denna kunskap är det inte möjligt att förlänga kundens livstidsvärde. Green Gaming och det prediktiva verktyget är ett helt nytt sätt att tänka på. Det kommer att förlänga kundens livstidvärde hos Mr Green genom att:

  • Erbjuda våra kunder befintliga och välkända självhjälpmedel.
  • Tvinga oss att ständigt hitta innovativa och smarta lösningar.
  • Utmana spelindustrin att utveckla moderna, digitala uppsättningar av konsumentskyddsfunktioner som ger kundvärde.

Det är enkelt att använda det prediktiva verktyget. Så här går det till i 4 enkla steg:

  1. Godkänn vår policy för hur vi hanterar din personliga information.
  2. Ta självuppskattningstestet som består av 15 frågor.
  3. Sen sker en analys baserad på risk, intensitet, förändring, och volym.
  4. När det är klart får spelaren en individuell panel där data från självtestet och den prediktiva motorn analyseras tillsammans. De kombinerade uppgifterna ger spelaren en risknivå på en skala från 1-100 och allt presenteras i ett tydligt användargränssnitt med råd om hur spelaren kan sänka risknivån.

Mr Greens Prediktiva Verktyg

Mr Greens Prediktiva Verktyg

Kolla in den här videon för mer information om Green Gaming.

Sep 08, 2017